การงานบรรณกิจของห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย
หากท่านต้องการมีส่วนในการงานบรรณกิจของห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย
ท่านสามารถมอบถวายทรัพย์โดยโอนเงินเข้าบัญชีของห้องสมุด:
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดมสุข
ชื่อบัญชี: นายปิยะ ตั้งเสรีมั่นคง หรือ
น.ส.สุมลรัตน์ วิริยะวารี หรือ
นางสุมิตรา อดุลประวิตรชัย
เลขที่บัญชี: 259-0-32217-8
รบกวนส่งสลิปการโอนมาที่ Line ID: @gospelbookroom

พันธสัญญาใหม่

ลักษณะพิเศษของพระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟู

1. พระคัมภีร์ทุกข้อจะแปลตรงตามความหมายของภาษาเฮ็บรายและภาษากรีกมากที่สุดโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย

2. คำศัพท์ที่สำคัญในแต่ละข้อจะมีหมายเหตุบนคำศัพท์นั้นด้วยอักษร ก, ข, ค, ฯลฯ เพื่อเป็นการอ้างอิงและเทียบเคียงพระคัมภีร์แห่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. คำศัพท์ที่สำคัญบางคำในข้อนั้นๆ จะมีหมายเหตุข้างบนด้วยตัวเลข 1, 2, 3, ฯลฯ เพื่อดูคำอธิบายของคำศัพท์นั้นๆ ว่ามีความหมายอย่างไรและมีแสงสว่างและการเปิดเผยอย่างไรบ้าง

4. พระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟูภาษาไทยนี้โดยเฉพาะชื่อหนังสือแต่ละเล่ม ชื่อคนและชื่อสถานที่ต่างๆ เราได้ยึดตามพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับแปลเดิมเป็นหลักเพื่อให้ผู้อ่านมีความคุ้นเคย และเข้าใจง่ายขึ้น

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพระคัมภีร์ฉบับฟื้นฟูและหวังว่าท่านผู้อ่านทุกท่านจะได้รับการหล่อเลี้ยงและได้รับประโยชน์มากมายจากพระคำของพระเจ้า

สารบัญ